yo

you

Male. Born on January 1, 1990
is now friends with
Be the first person to like this
N g ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhauChẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt TrờiChỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ... lòng anh thắt lạihttp://mp3.zing.vn/bai-hat/...View More
is now friends with
Be the first person to like this
Be the first person to like this
Be the first person to like this
is now friends with
Be the first person to like this
posted a comment on pham ngoc linh's photo
))
Be the first person to like this
posted a comment on pham ngoc linh's photo
))cdsht
Be the first person to like this
Be the first person to like this
Load More